Brøndums Autoservice

Lejebetingelser

 1. LEVERING OG TILBAGELEVERING
  1. Bilen afhentes og afleveres på Møllegårdsvej 10, 9530 Støvring medmindre andet er aftalt. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid falder under straffelovens §293.
  2. Lejer accepterer at have modtaget bilen i god stand og uden synlige fejl. Enhver mangel og klage vedrørende vognens stand skal anføres straks ved overleveringen.
  3. Lejer er forpligtet til at tilbagelevere bilen rengjort og i samme stand som ved overleveringen. Brændstoftanken er fuld og en kvittering for påfyldning ved nærmeste tank lige inden aflevering medbringes ved aflevering af bilen.
  4. Udlejer er berettiget til at tilbagetage bilen på ethvert tidspunkt og uden påkrav for lejers regning, hvis bilen anvendes i strid med lejeaftalen, eller lejer på anden vis gør sig skyldig i misligholdelse.
 2. LEJER / FØRERE
  1. Lejer/fører(e) skal kunne forevise gyldigt kørekort, samt dokumentere bopælsadresse og være fysisk til stede ved udlevering af lejebilen.
  2. Det lejede motorkøretøj må kun føres af lejeren eller eventuelle andre personer, der med lejekontrakten har fået tilladelse hertil.
  3. Lejekontrakten skal medbringes under kørslen og på forlangende vises til politiet.
  4. Udlejer er forpligtet til at informere følgende i kontrakten:
   1. Hvis udlejeren ikke tegner kaskoforsikring for motorkøretøjet, skal lejeren og eventuelle andre førere, der er berettigede til at føre køretøjet, have samme retsstilling over for motorkøretøjets ejer, som han ville have haft, hvis kaskoforsikring havde været tegnet. (Der er altid tegnet kaskoforsikring på Mini Me udlejningsbiler)
   2. Såfremt bilen bliver frataget af myndighederne, grundet eks. vanvidskørsel skal lejeren straks erstatte bilen i sin fulde værdi samt 3 måneders leje.
 3. BILENS ANVENDELSE
  1. Lejer/fører(e) anerkender sit personlige ansvar for at betale alle bøder og rets-omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser som pålægges køretøjet, dens ejer eller udlejer inden for denne kontrakts gyldighedsperiode, bortset fra hvor udlejeren har skylden. Eventuelle parkeringsafgifter m.v. fra lejeperiode, som modtages hos udlejer uden at lejer har oplyst herom, ved returnering eller under lejeperioden pr. mail, reserveres/forbeholdes senere træk på kreditkort, samt et gebyr på 1.000 kr. for håndtering heraf.
  2. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar på enhver genstand, som lejeren eller andre måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet.
  3. Lejebilen må kun benyttes til privatkørsel og ikke udlejes eller udlånes til andre end på lejekontrakten anførte lejer/fører(e).
  4. Ved uansvarlig brug, såsom kørsel med manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af det lejede køretøj, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade. Det samme gælder ved kørsel
  5. Tobaksrygning og husdyr er ikke tilladt i lejebilerne, uden særlig aftale med udlejer.
 4. FORSIKRING
  1. Bilen er i lejeperioden dækket af udlejers forsikring. Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt kortordningen. Bilen har ansvar- og kaskoforsikring inkl. vejhjælp i Danmark og Europa. Lejer har en selvrisiko på 2.000 kr. på kaskoforsikringen. Der er yderligere tegnet førerulykkeforsikring.
  2. Ved brug for vejhjælp ring døgnet rundt til Tophjælp og oplys nummerpladenummer på:
   I Danmark: 44 74 73 72 (Skønnes det at bilen skal bugseres til værksted, skal den altid bugseres til en afdeling af Brøndums Autoservice Medmindre andet aftales skriftligt)
   I Europa: +45 38 48 89 82 De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen fremgår af Det Røde Kort. Kortet kan hentes på www.detroedekort.dk eller på SOS Internationals app, der også giver mulighed for at anmelde skader digitalt. (Skønnes det at bilen skal hjemtransporteres, skal den altid bugseres til en afdeling af Brøndums Autoservice . Medmindre andet aftales skriftligt)
   Såfremt at autohjælp kaldes ud men bilen kan køre uden hjælp skal man påregne et gebyr på ikke mindre end 1950 kr inkl moms.
  3. Ved færdselsuheld er lejer/fører forpligtet til:
   1. At udfærdige så fyldestgørende skadeanmeldelse som muligt
   2. Meddele navn og adresse på implicerede parter samt evt. vidner
   3. Ikke overfor modpart at anerkende skyld i det hele
   4. Ikke at forlade den lejede bil uden fornødent hensyn er taget til beskyttelse af bilen
   5. Hurtigst muligt at underrette Mini Me biler på 96860906
   6. Til modparten at oplyse at bilen er forsikret hos Topdanmark
  4. Forsikringen dækker ikke skader forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller skader sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftale-lovens § 20.
 5. OPFYLDELSE AF LOVGIVNINGEN OG ANDRE NORMER
  1. Lejer/fører(e) skal til enhver tid have gyldigt førerbevis og skal på udlejers forlangende dokumentere dette. Lejer/fører(e) skal straks meddele udlejer, såfremt førerbevis måtte blive frakendt, hvorefter udlejer kan hæve lejeforholdet. Lejer skal anvende bilen i overensstemmelse med færdselslovens regler.
  2. Får man en bøde i bilen skal kunden straks vedkende sig ansvaret. Senest dagen efter vores henvendelse. Man får et gebyr på 250kr for vores håndtering af sagen.
   Gør man ikke dette vil vi skulle rykke kunden dagligt hvilket koster 250 kr pr dag indtil vi har en kvittering for vedkendelsen.
  3. Såfremt bilen ikke indleveres som adspurgt af udlejer til eks. lovpligtig syn skal enhver udgift til bøder betales af lejeren.
 6. BETALING
  1. Betalingen for lejen håndteres månedligt, hvor den første betaling skal falde indenfor 2 hverdage efter reservationen. Efterfølgende skal betaling for kommende mdr. falde senest 2 hverdage inden ny påbegyndt mdr. Det er også muligt at betale for hele perioden samlet fra starten. Bilerne lejes kun ud i hele måneder.
 7. OPHØR/FORLÆNGELSE

  1. Lejeperioden er fastsat af kunden ved bestilling, hvor der er aftalt, hvor længe lejen skal vare. Ønskes lejeaftalen opsagt inden udløbet af aftalt periode, kan lejer kontakte Mini Me Biler på tlf.: 96860906. Ønskes lejen forlænget kan lejer ligeledes kontakte Mini Me Ændring af lejemål kan dog aldrig garanteres. Vi vil dog altid bestræbe os på, at være behjælpelig. Evt. med en anden Mini Me bil.
   Udlejer er dog berettiget til at ophæve lejeaftalen og tilbagetage bilen, såfremt lejer misligholder lejeaftalen.
  2. Såfremt kunden ikke betaler eller aflevere bilen rettidigt skal lejeren betale et gebyr på minimum 2500 kr for afhentning af bilen. ( er bilen mere end 2 timer borte kommer der et tillæg på 850 kr i timen )
   Bliver nøglen ikke afleveret skal denne også erstattes.
  3. Ønsker man lejeperioden ændret eller sat ned i antal måneder man har aftalt skal dette blot siges til udlejeren senest 10 dage før starten på en ny måned. Dette er grundet i at bilen kan blive tilgængelig for nye bookinger.
  4. Ved skade kan vi påkræve 3 måneders leje frem såfremt bilen bliver totalskadet.

   Overholdes det ikke må man betale for den næste måned.
   Der tages forbehold for tastefejl på hele sitet

96 86 09 06

Du er altid velkommen til at ringe eller sende os en e-mail: service@brondums.dk

BOOK ONLINE

Book dit værksteds besøg online
- lige når det passer dig!

Facebook
Email
Print