Brøndums Autoservice

Jyske værkstedspriser med 5 års garanti som de eneste i Danmark!

Garantibestemmelser

Brøndums Auto service– Garantibestemmelser

Omfattet af garantien

Der ydes en garanti på 5 år på reservedele og løn på den pågældende reparation.
garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet.

Brøndums Auto service er alene ansvarlig for fejl og defekter, som skyldes fabrikations- fejlmontering eller materialefejl.
Garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden.
Ved udbedring af mangler under garantien ydes der en 24 måneders reklamationsret på nyisatte dele – dog minimum 60 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Ej omfattet af garantien

Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forkert brug.
Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.
Garantien omfatter ikke Brugte reservedele, her har man 6 mdr reklamations ret.
Garantien omfatter ikke Originale reservedele, Her ydes 24 mdr. reklamations ret.

Garantiperiode

Garantien gælder i 5 år fra Brøndums Auto service´s fakturadato.

Betingelser

En forudsætning for garantidækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller lignende dokumentationsmateriale. F.eks. skal serviceintervaller, herunder olieskift, være overholdt.

Dokumentation

Sammen med indsendelse af den fejlbehæftede reservedel SKAL samtlige fakturaer i sagen medsendes (oftest faktura fra FTZ til mekaniker og faktura fra mekaniker til slutbruger).

Sagsbehandling

Bilen skal indleveres til Brøndums Auto service medmindre andet er aftalt ved forudgående henvendelse til Brøndums Auto service
Reklamation skal ske snarest efter konstatering af fejlen/defekten.
Brøndums Auto service almindelige betingelser for reklamationsret/mangler er ligeledes gældende i garantisager.

Ikrafttræden

Garantibestemmelserne gælder for alle Nye reservedele der er købt efter 1. januar 2021 og træder i stedet for lignende, generelle bestemmelser, der måtte ligge forud for disse.

96 86 09 06

Du er altid velkommen til at ringe eller sende os en e-mail: service@brondums.dk

BOOK ONLINE

Book dit værksteds besøg online
- lige når det passer dig!

Facebook
Email
Print